Werksfeer verhogen...?

Geef je bureaustoel

een positieve draai!

Zit jij lekker...

in je vel?

De laatste...

druppel?

Medewerker

Arbeidsomstandigheden spreekuur

U als medewerker heeft het recht om bij gezondheidsklachten die met werk te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen tijdens het arbeidsomstandighedenspreekuur. Bijvoorbeeld over werken en zwangerschap, ergonomie of de balans tussen werk en privé. Zo nodig stelt de bedrijfsarts vervolgacties voor. Denk bijvoorbeeld aan een werkplekonderzoek door een arbeidshygiënist of ergonoom of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijk werker of GZ psycholoog.

De werkgever ondersteund de medewerker met het arbeidsomstandighedenspreekuur om zelf de regie te nemen over hun eigen (duurzame) inzetbaarheid. Bovendien draagt vrije, laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts bij aan het voorkomen van uitval. Individuele en ook collectieve gezondheidsrisico’s op het werk komen zo makkelijker en sneller aan het licht.

Het arbeidsomstandighedenspreekuur kan op uw verzoek plaats vinden, met dan wel zonder medeweten van uw werkgever. Standaard zit er geen terugkoppelingsplicht op dit arbeidsomstandighedenspreekuur, maar er kunnen redenen zijn, zoals de hierboven beschreven vervolgacties, die mogelijk wel dienen te worden gecommuniceerd naar uw werkgever. Dit kan dan in gezamenlijk overleg met u worden vorm gegeven. Een arbeidsomstandighedenspreekuur wordt overigens altijd anoniem gefactureerd aan uw werkgever.

Er kunnen echter ook redenen zijn dat uw werkgever u voor een arbeidsomstandighedenspreekuur aanmeldt. Dit zal dan uiteraard in overleg met u gebeuren, het is aan u of u daar dan gehoor aan wilt geven. 

Voor het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen, dan wel in de situatie dat uw werkgever het verzoekt aan u of deze op de hoogte er van is, kan dit ook via uw werkgever verlopen. 

Medische keuringen

Wij bieden meerdere medische keuringen aan, ook bij u op locatie. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Bel ons gerust!  

Keuringen die wij o.a. verrichten zijn: 

  • Aanstellingskeuringen
  • Bodemsaneringskeuring
  • Chauffeurskeuring
  • Taxikeuring
  • Rijbewijskeuring CBR (A, B, C, D + E)
  • Medische keuring Racelicentie (KNAF)
  • Preventief Medisch Onderzoek (op basis van maatwerk en offerte)
  • Verzekeringskeuringen

Wet verbetering Poortwachter

Als u door uw ziekte niet kunt werken, meldt u zich dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. Uw werkgever kan u vertellen welke regels er gelden bij ziekte.

Meestal geeft uw werkgever aan de bedrijfsarts door dat u ziek bent. De bedrijfsarts begeleidt u tijdens uw ziekte. Bent u wat langere tijd ziek? Dan bekijkt u samen met uw werkgever wat u nog kunt doen en hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Dit heet re-integreren. Uw werkgever blijft tijdens uw ziekte meestal uw loon doorbetalen. Dit doet hij maximaal 2 jaar (104 weken), of zolang het dienstverband loopt. In deze 104 weken geeft de Wet Verbetering Poortwachter mede invulling en richting aan uw begeleiding. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende site van het UWV