Werksfeer verhogen...?

Geef je bureaustoel

een positieve draai!

Zit jij lekker...

in je vel?

De laatste...

druppel?

Ziekteverzuim

Als uw medewerker zich ziek meldt (arbeidsongeschikt), heeft u als werkgever bepaalde verplichtingen waaraan u moet voldoen. Zo dient u een bedrijfsarts in te schakelen voor de vormgeving van uw verzuimbegeleiding. Tevens dient u te voldoen aan verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Voor meer achtergronden verwijzen wij u naar de site van het ministerie van SZW.