Werksfeer verhogen...?

Geef je bureaustoel

een positieve draai!

Zit jij lekker...

in je vel?

De laatste...

druppel?

Karin Hosmus

Ik ben Karin Hosmus, geregistreerd bedrijfsarts en eigenaar van Hosmus Synergie.

Na mijn studie geneeskunde in Nijmegen ben ik bij een grote landelijke arbodienstverlener ben gaan werken. Vervolgens heb ik mijn specialisatie bedrijfsgeneeskunde bij de NSPOH te Amsterdam gedaan. Sinds 1 januari 2008 ben ik als zelfstandig bedrijfsarts werkzaam en in die hoedanigheid Hosmus Synergie gestart. Daarvoor heb ik zo’n 6 jaar als bedrijfsarts voor de grote landelijke arbodienstverlener gewerkt. De keuze om me na de opleiding geneeskunde als bedrijfsarts te gaan specialiseren is een bewuste keuze geweest. Het trok me om met de mens en (in de) maatschappij bezig te zijn.​

Hoe ben ik als bedrijfsarts?

In mijn werk ben ik naast open en vriendelijk, ook van het aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheden (zowel de werknemer als de werkgever). Dit maakt o.a. dat ik graag werkzaam ben op het bedrijf zelf. Niet alleen dient mijn dienstverlening transparant te zijn, maar vind ik het belangrijk dat als het even kan een verzuimende werknemer op het bedrijf komt. Het is belangrijk om korte lijnen te houden tussen de werknemer en de werkgever / leidinggevende. Dit om ruis in de communicatie te voorkomen. Ik streef graag naar een win-win situatie.​

BIG-register

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen via de website van het ministerie van VWS. Karin Hosmus staat geregistreerd onder nummer: 99058550701

terug naar het team