Werksfeer verhogen...?

Geef je bureaustoel

een positieve draai!

Zit jij lekker...

in je vel?

De laatste...

druppel?

Bedrijfsgeneeskunde volgens Hosmus

De 4 kerntaken van de bedrijfsarts

1

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het bijdragen aan veilige én gezonde arbeidsomstandigheden is dus een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de bedrijfsarts. Een voorbeeld hiervan is dat de bedrijfsarts bijvoorbeeld werkgevers adviseert over beschermende maatregelen ter voorkoming van ziekte door werk. Dit soort adviezen zal de bedrijfsarts gevraagd of ongevraagd uitbrengen met daarbij het voorstel tot maatregelen die preventief kunnen werken. Daarnaast is de bedrijfsarts ook beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker en de Ondernemingsraad.

2

Adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding

De bedrijfsarts wordt door werkgevers ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie van werkenden. Zo is de bedrijfsarts onder andere betrokken bij het opstellen van een probleemanalyse en advies, periodieke evaluaties met werknemer tijdens verzuim en opstellen van de medische informatie voor het re-integratieverslag van de WIA-aanvraag. De Wet Verbetering Poortwachter bevat een aantal wettelijk verplichte stappen waar een bedrijfsarts bij betrokken is.

3

Aanstellingskeuringen & Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Elke werkgever heeft de verplichting zijn werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook bekend als het Preventief medisch onderzoek (PMO), aan te bieden. Bij bepaalde branches dient men altijd een PMO aan te bieden waar een fysiek onderzoek deel van uitmaakt. Denk hierbij aan onder andere de bouw, offshore en VCA-bedrijven Deze keuringen zijn verplicht. De bedrijfsarts zal hiervoor de medische onderzoeken uitvoeren.

4

Signalering beroepsziekten

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Daarvoor heeft het NCvB een goed overzicht nodig en zijn bedrijfsartsen wettelijk verplicht daar beroepsziekten te melden.